Cena za balíky do celkovej hmotnosti 5kg je vo výške 5Euro

Cena za balíky s celkovou hmotnosťou nad 5kg je vo výške 8Euro